Tens

Transkutana nervna stimulacija (TENS) je uporaba električne struje proizvedene u uređaju u cilju stimulacije živaca za terapijske svrhe. Pomoću elektroda položenih na koži dovodi se struja do bolnog mjesta. Jedna elektroda stavlja se na bolno mjesto ili iznad živca koji vodi do njega, a druga sa suprotne strane. Bol popušta za 10 do 30 minuta, koliko traje i tretman.Metoda se zasniva na principu elektroanalgezije, gdje dolazi do stimuliranja A živčanih vlakana.Stimulacijom A vlakana dolazi do blokade C vlakana odgovornih za prijenos boli na više razine živčanog sistema.

TENS je neinvazivna terapija i uopšte nema nuspojava, za razliku od terapije lijekovima protiv bolova. Uz to, elektrostimulacija potiče otpuštanje endorfina, prirodnih analgetika koje proizvodi tijelo.

KADA KORISTIMO TENS?

  • Akutna i hronična bol izazvana različitim patološkim procesima
  • reumatska bol
  • trauma
  • ortopedske boli
  • ginekološke i onkološke boli
Scroll to Top