Dekompresijska terapija kičme u trajanju od 90 min u Ordinaciji FM1

35.00 

NOVO u Bosni i Hercegovini!!!

Kategorija:

Dekompresijska terapija kičme je jedini neoperativni tretman koji je učinkovit kod teških slučajeva kao što su diskus hernija, degenerativnih bolesti zglobova, facet joint syndrom, stenoze (suženja spinalnog kanala) i pritiska na nervne korijenove. To je neoperativna trakcijska terapija za oslobađanje od bolova u leđima, nogama i rukama.

DTK koristi kompjutersku tehnologiju i sofisticiranu opremu koja nježno isteže kičmu, smanjuje pritisak na diskove i zglobove kičme te omogućava prirodni proces cijeljenja.

Nježna sila izvlačenja terapijom stvara dekompresiju u kičmi, poboljšava krvni protok i izmjenu tvari u ozlijeđenom području nastalom pod utjecajem gravitacije, trauma i opterećenja. Negativan pritisak stvoren dekompresijom smanjuje pritisak na disk te time rasterećuje pritisak na živce – jednostavno eliminira bol i vraća i izgubljenu funkciju.

 

Dekompresijom se može postići razmicanje apofiznih zglobova, smanjenje protruzije diskusa, istezanje mekog tkiva, relaksacija paravertebralne muskulature, pokretljivost zglobova. Distrakcijom apofiznih zglobova se smanjuje pritisak na zglobne površine, proširuju se međupršljenski otvori, tako da se smanjuje uklještenje i iritacija korjenova kičmenih živaca,krvnih sudova i smanjuje bol.

Pri intermitentnoj dekompresiji dolazi do istezanja mišića, ligamenata i fibroelastičnog tkiva što dovodi do smanjenja pritiska na nerve i krvne sudove a samim tim i do poboljšanja vaskularizacije i do povlacenja edema (otoka) do koga dovodi protruzija diskusa (mehanička upala).

Pri dekompresiji, stvara se negativan pritisak koji aspiracionim mehanizmima utiče na repoziciju prolabiranog nukleus pulpozusa. Također spinalna dekompresija pomaže oštećenom diskusu da dobije hranljive materije iz krvotoka stavljanjem tijela u određeni položaj na određenom spinalnom segmentu i “pumpanjem” diska-što kičmeni pršljenovi inače i rade disku kada je sve u normalnom stanju.

Scroll to Top